Sökning: "Anna Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Anna Bergström.

 1. 1. Grundvatten i Aitiks gruvområde : En utvärdering av grundvattenkvalitet och provtagningspunkter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anna Bergström; [2019]
  Nyckelord :Groundwater; Copper mine; Sulphide oxidation; Groundwater management; Mine-water chemistry;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the quality of the groundwater around the Aitik copper mine- one of Europe’s largest copper mine located 15 km outside of Gällivare, Sweden - as well the placement of the groundwater pipes around the area. The study also included a survey of what kind of terms, regarding groundwater that may become relevant in the future for an activity of Aitik’s size and type. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares bemötande och kommunikation med de yngsta barnen vid måltidssituationer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Bergström; Jessica Thorén; [2019]
  Nyckelord :Förskola; kommunikation; verbal; icke verbal; samspel; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa kommunikationen mellan förskollärare och de yngsta barnen vid måltidssituationer samt utforska vilket bemötande barnen får. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet och i begreppet samspel. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på extra anpassningar och utformning av tillgängliga lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carina Bergström; Anna Hård; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; extra anpassningar; inkludering; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Dagens skola ska vara en skola för alla och kännetecknas av tillgängliga lärmiljöer. Om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen ska skolan i första skede erbjuda stödinsatser i form av extra anpassningar inom undervisningens ram. Detta arbete med extra anpassningar har visat sig brista på många skolor. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever pedagoger användandet av webbverktyg som dokumentationsform i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Maria Bergström; Cecilia Persson; [2017]
  Nyckelord :didaktik; digital dokumentation; förskola; pedagogiskt utvecklingsarbete; webbaserat dokumentationsverktyg;

  Sammanfattning : Den här intervjustudien inriktar sig på hur pedagoger upplever användandet av digitala webbverktyg för att dokumentera på förskolor. Eftersom det är ett relativt nytt fenomen att dokumentera digitalt så saknas det omfattande forskning på området. LÄS MER

 5. 5. Livet efter skadan : Upplevelsen av en främre korsbandsskada - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Töyrä; Sara Bergström; [2017]
  Nyckelord :biopsykosociala modellen; främre korsbandsskada; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga, vilka utövar en sport med mycket hastiga riktningsförändringar, löper störst risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Det råder en uppfattning om att “idrott är bra för dig”, men att en person som utövar en sport använder ett rörelsemönster som kan resultera i skador talas det inte lika mycket om. LÄS MER