Sökning: "Anna Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Anna Bergström.

 1. 1. Grundvatten i Aitiks gruvområde : En utvärdering av grundvattenkvalitet och provtagningspunkter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anna Bergström; [2019]
  Nyckelord :Groundwater; Copper mine; Sulphide oxidation; Groundwater management; Mine-water chemistry;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the quality of the groundwater around the Aitik copper mine- one of Europe’s largest copper mine located 15 km outside of Gällivare, Sweden - as well the placement of the groundwater pipes around the area. The study also included a survey of what kind of terms, regarding groundwater that may become relevant in the future for an activity of Aitik’s size and type. LÄS MER

 2. 2. Midnattssolens män, norrskenens nycker : Konstruktioner av manlighet i nutida norrländsk litteratur

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tim Bergström; [2019]
  Nyckelord :Queer Studies; Rurality; Norrland; Hegemonic Masculinity; Novels; Queerstudier; ruralitet; Norrland; hegemonisk maskulinitet; romaner;

  Sammanfattning : The image of Northern Sweden has long been subjected to stereotyping, and the stereo­typed image of the Northerner is widely spread in various media contexts within Sweden. Historically, Norrland has been regarded as a wide wilderness, and the Norr­landic literature in turn has typically been studied in terms of the pastoral genre, the romanti­cism of the wilderness, or from an eco-critical perspective. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of skin-friendly solvents for increased solubility of a model NSAID in topical formulations

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Bergström; [2019]
  Nyckelord :diclofenac; diffusion; Franz cell; solubility; transdermal;

  Sammanfattning : Bergström, A Utvärdering av hudvänliga lösningsmedel för ökad löslighet av NSAID i topikala formuleringar. Examensarbete i Farmakologi 15 poäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Biomedicinsk Vetenskap, 2019. LÄS MER

 4. 4. Plattform för visualisering av trafikdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Juan Basaez; Joakim Bergström; Johan Fisch; Viktor Ivarsson; Oskar Magnusson; Anna Montelius; Felix Nodelijk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar och diskuterar resultatet av ett kandidatarbete. Arbetet som utförts var uppdraget Plattform för maskininlärning och visualisering av trafikdata med Institutionen för datavetenskap som kund och Östgötatrafiken som behovsägare och referenspartner. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares bemötande och kommunikation med de yngsta barnen vid måltidssituationer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Bergström; Jessica Thorén; [2019]
  Nyckelord :Förskola; kommunikation; verbal; icke verbal; samspel; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa kommunikationen mellan förskollärare och de yngsta barnen vid måltidssituationer samt utforska vilket bemötande barnen får. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet och i begreppet samspel. LÄS MER