Sökning: "Anna Bergstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Bergstrand.

 1. 1. Unga kvinnors kunskap och erfarenheter om sexuell och reproduktiv hälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna-Sara Bergstrand; Mikaela Fichtel; [2020]
  Nyckelord :Experience; Information; Knowledge; Sex Education; Sexual and Reproductive Health; Young Women; Erfarenhet; Information; Kunskap; Sexualundervisning; Sexuell och Reproduktiv hälsa; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla individer har rätt till information, hälsovård och stöd för att uppnå god potential gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I Sverige finns goda förutsättningar för sexualundervisning av hög kvalitet i skolan. Trots detta finns kvalitetsbrister i undervisningen och kvinnor saknar kunskap om SRHR. LÄS MER

 2. 2. VÄGEN TILL EN BLOMSTRANDE REHABILITERING En litteraturundersökning om vuxna flyktingars erfarenheter av trädgårdsrehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Bergstrand; Sofie Edvinsson; [2019-05-28]
  Nyckelord :Gardening; Horticultural therapy; Occupational therapy; Gardens;

  Sammanfattning : Bakgrund Flyktingar som flytt från sina hemländer kan drabbas av mental ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, i större utsträckning än den övriga befolkningen. Flyktingar är ofta utan sysselsättning under lång tid när de kommer till ett nytt land och många upplever stress och hopplöshet. LÄS MER

 3. 3. "Man kan inte alltid trolla med knäna" Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; Förhållningssätt; Lärmiljö; Motivation; Observation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bergstrand, Anna (2019) ”Man kan inte alltid trolla med knäna”- Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 4. 4. ”Kan man skydda sig mot någon form av cancer så ska man väl det.-” : Unga vaccinerade kvinnors kunskap om Humant Papillomvirus samt kunskap om och inställning till vaccination mot Humant Papillomvirus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Sara Bergstrand; Siri Cordes Pettersson; [2015]
  Nyckelord :HPV; HPV-vaccine; cervical cancer; knowledge; beliefs; HPV; HPV-vaccin; livmoderhalscancer; kunskap; inställning;

  Sammanfattning : Bakgrund Humant papillomvirus (HPV) orsakar vårtor och är en vanligt förekommande könssjukdom världen över. Vaccination mot de vanligaste HPV-typerna som kan orsaka kondylom och leda till cancer ingår sedan 2012 i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och unga kvinnor. LÄS MER

 5. 5. FN - en organisation i tiden? : en historisk analys av hotbegreppets konstruktion

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anna Bergstrand; [2014]
  Nyckelord :FN; hot; hotbild; säkerhetsbegreppet; nationella intressen; förväntningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att dekonstruera FN:s förståelse av hot över tid för att diskutera organisationens möjligheter att bekämpa dessa hot i relation till de förväntningar som FN har och har haft på framtiden. Det analysen har visat är att hoten mot internationell fred och säkerhet inte längre konstrueras som dispyter eller konflikter mellan nationer. LÄS MER