Sökning: "Anna Bernhardsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Bernhardsson.

 1. 1. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik - en strategisk resa

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; Eleonora Hallberg; [2018]
  Nyckelord :EU; strategi; gemensam utrikes- och säkerhetspolitik; institutionell förändring; institutionell teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2016 antogs en global strategi för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den är den tredje strategin av sitt slag och är den mest omfattande hittills. Den första presenterades i anslutning till Maastrichtfördraget 1992, den andra kom 2003, och slutligen den tredje 2016. LÄS MER

 3. 3. Bland prinsessor och bilar : En intervjuguide kring förskollärares användning av barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofi Nilsson; Anna Bernhardsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samtal som metod - En studie om samtalsgrupper som utvecklingsmetod i en svensk skolkontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Bernhardsson Wåhlin; Madeleine Lindal; [2014]
  Nyckelord :samtalsgrupper; kollegialt lärande; Bedömning för lärande; implementeringsarbete; samtalsledare; skola; Facilitator; formative assessment; implementation; Teacher Learning Communities TLC ; School; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande psykologexamensuppsats kombinerades kvalitativa och kvantitativa metoder i syfte att explorativt undersöka innehållet i pedagogers samtalsgrupper samt för att utforska samtalsledarens roll. Studien utformades i samråd med utbildningsförvaltningen i den studerade kommunen. LÄS MER

 5. 5. Den enskildes samtycke till kroppsbesiktning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2011-01-24]
  Nyckelord :Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlar jag den rättsliga regleringen som omgärdar kroppsbesiktning och de rättsliga förutsättningarna för att genomföra denna åtgärd med tvång. Vidare behandlas frågan huruvida kroppsbesiktning får genomföras med stöd av ett samtycke från den enskilde. LÄS MER