Sökning: "Anna Birkestedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Birkestedt.

 1. 1. Fitta mot fitta, kan STI smitta! : En queerteoretisk granskning av STI- information i Kalmar och Växjö.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Anna Birkestedt; Sofia Hallström; [2012]
  Nyckelord :Sexual transmitted infections; Chlamydia; Women who have sex with women; Human papillomavirus; Female homosexuality.; Sexuellt överförbara infektioner; Klamydia; Kvinnor som har sex med kvinnor; Humant pappilomavirus; homosexuell; lesbisk.;

  Sammanfattning : Background: Several studies have shown there has been significant lack of knowledge about women who have sex with women cross infect each other with STIs. It has been less likely that women who have sex with women visit health care than heterosexuals, they often felt badly treated, invisible and did not always know where to turn in case of an STI. LÄS MER

 2. 2. Ökar oberoende styrelseledamöter medborgarnas förtroende för de statliga bolagen?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Birkestedt; Amani Radwan; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva om styrelsens oberoende enligt Bolagskodens kriterier och OECD:s riktlinjer för statligt ägande tillämpas i de helägda statliga bolagen med marknadsmässiga krav samt att få en förståelse om oberoende styrelseledamöter kan påverka medborgarnas förtroende för dessa bolag. Vi har arbetat utifrån den kvalitativa metoden. LÄS MER

 3. 3. Goodwill : Effekter av IFRS 3 och IAS 36

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Birkestedt; Amani Radwan; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan årsskiftet 2005 ska börsnoterade bolag inom EU följa internationell redovisningsstandrad, IFRS och IAS. En förändring från tidigare redovisning är reglerna för goodwill. Förvärv ska redovisas enligt IFRS 3 och här ingår goodwill. LÄS MER