Sökning: "Anna Bjällö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Bjällö.

 1. 1. "Möjligheter är ju vårt ansvar att ge dem" : En socialkonstruktivistisk studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barns delaktighet i barninitierad lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Alberti; Anna Bjällö; [2022]
  Nyckelord :Barninitierad lek; delaktighet; förskollärare; samspel; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek. De frågeställningar studien utgår från är: Vilka faktorer beskriver förskollärare har betydelse för barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek? samt Hur beskriver förskollärare arbetet med att skapa förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet i barninitierad lek?  Språket och sociala sammanhang är centrala utgångspunkter i arbetet. LÄS MER

 2. 2. E-tidningens attraktionskraft på annonsörerna : En flört eller början på ett varaktigt förhållande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Anna Bjällö; Anders Sigurdsson; [2004]
  Nyckelord :Elektronisk publicering; Webbtidningar; E-tidningar;

  Sammanfattning : The technical development is advancing at high speed and now the turn has come for the traditional paper to digitalize into the so called e-paper. The newspaper industry has started to investigate the future possibilities of publishing the traditional newspapers on e-paper. LÄS MER