Sökning: "Anna Bjerkstig"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Bjerkstig.

 1. 1. Transfer och andra språkkontaktfenomen i amerikasvenskars svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2019-02-05]
  Nyckelord :American Swedish; established linguistic structures; Heritage Language; language contact phenomena; sociolinguistic variables; transference;

  Sammanfattning : The aim of this Master Thesis is to contribute to increased knowledge of certain language contact phenomena in American Swedish and how these phenomena are affected by certain social factors. The present study examines the Heritage Language of six participants, focussing on transference and established structures in American Swedish. LÄS MER

 2. 2. ”Ja have to say de här på engelska” Kodväxling och annan språkväxling hos fyra informanter inom projektet Svenskan i Amerika

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2016-07-07]
  Nyckelord :heritage language; kodväxling; lån; semantisk konvergens; språkväxling; svenskan i Amerika;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vårterminen 2016Handledare: Henrietta Adamsson Eryd.... LÄS MER

 3. 3. Ordföljd i andraspråksinlärares svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2012-10-29]
  Nyckelord :huvudsatsordföljd; bisatsordföljd; placering av inte; ordföljd i satsens slutfält;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Vårterminen 2012Handledare: Roger Källström.... LÄS MER

 4. 4. Behovsbaserad framtagning av informationssystemet ReFlex : Verksamhetsanalys och systemutveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingTekniska högskolan

  Författare :Jenny Bjerkstig; Anna Carlsson; [2008]
  Nyckelord :manufacturing technology; information system; information technology; business analysis; system development; produktionsekonomi; informationssystem; informationsteknologi; verksamhetsanalys; systemutveckling;

  Sammanfattning : Flextronics Design i Linköping tillverkar prototypskretskort till telekomindus-trin. Examensarbetet tog de fram eftersom de upplever att de har problem medolika områden inom den funktion där själva tillverkningen sker, SMA (SurfaceMount Assembly). LÄS MER