Sökning: "Anna Block"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Anna Block.

 1. 1. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 2. 2. "Styrdokumenten är inte alltid det viktigaste" : Lärares åsikter om ramfaktorer, möjligheter och svårigheter med att organisera ämnet idrott och hälsa i kunskapsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Julia Gidlund; Lundell Samuelsson Anna; [2018]
  Nyckelord :Tematiskt arbete; blockundervisning och undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på lärare i gymnasie- och grundskolan i årskurserna 7-9. Studiens syfte är att undersöka lärares åsikter om att organisera idrott och hälsa i block, teman eller områden, som vi valt att kalla kunskapsområden. LÄS MER

 3. 3. Blockchain technology in food supply chains : A case study of the possibilities and challenges with an implementation of a blockchain technology supported framework for traceability

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Holmberg; Rebecca Åquist; [2018]
  Nyckelord :Food supply chain FSC ; Food safety; Blockchain technology; Traceability; Livsmedelskedja; Livsmedelssäkerhet; Blockkedjeteknik; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Throughout history, the food sector has been accountable for several crises, and as the market gets more global it is difficult to keep control of and trust the information. As a consequence to the food scandals, due to the information asymmetry, the customer awareness is increasing as well as initiatives such as certificates to address the problems. LÄS MER

 4. 4. What Do The Best Strategic Thinkers Do? A Case Study of Cognitive Elements in Strategic Thinking Among Managers at E.ON

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jaqueline Hinz; Anna Suokas; [2018]
  Nyckelord :Management; Strategic Thinking; Cognitive Process Profile CPP Assessment; 15 Core Concepts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Strategic thinking is a popular topic in management journals, and many researchers have highlighted the importance of strategic thinking in managerial contexts. Still, there is a lack of consensus in the extant literature about what strategic thinking is, how it can be measured, and what are the cognitive elements that shape it. LÄS MER

 5. 5. Karaktärsdanande matematikundervisning : En studie i hur elever angriper större karaktärsämnesnära matematikproblem på gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Lilja; Catharina Block-Fredricson; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsteori; boundary crossing; boundary objects; CHAT; Cultural-Historical Activity Theory; infärgning; integrering karaktärsämne; karaktärsämnesnära uppgifter; matematik; verksamhetsteori; yrkesprogram; ämnesintegrerat;

  Sammanfattning : Under många år har det pratats om ämnesintegrering i den svenska skolan. Detta skulle enligt forskare, Skolverket och Skolinspektionen vara ett sätt att öka engagemanget för matematik och förhoppningsvis öka kunskapsnivån i matematik hos Sveriges skolungdomar. LÄS MER