Sökning: "Anna Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anna Blom.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Söndrumshallen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; Anna Larsson; Karl-Magnus Larsson; Elin Ranudd; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering BTR; Söndrumshallen; idrottshall; Halmstad; två-zonsmodell; Argos; utrymning; Simulex; personsäkerhet; riskanalys; kritiska förhållanden; människors beteende vid brand; brandskydd Fire safety evaluation; BTR; sports center; two-zone model; evacuation; occupants´ safety; risk analysis; critical conditions; human behaviour in fire; fire protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är framtagen som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (VBRN70), som ges vid Lunds Tekniska Högskola. Objektet är en idrottshall i Halmstad, kallad Söndrumshallen. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing Dinners : a study about trust-enhancing measures of meal kit companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Blom; Jenny Borg; [2018]
  Nyckelord :trust-enhancing; meal kit; trustworthiness; reputation; website; assurances;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study was to explore how companies that sell household services work with trust-enhancing measures. We reviewed the industry segment of meal kit companies and aimed to generate findings representative for this industry. LÄS MER

 3. 3. VACCINATION IS MORE THAN JUST AN INJECTION – To vaccinate a student with fear of needles

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Blom; Mercedes Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :Elev; Omvårdnad; Skolsköterska; Stickrädsla; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccinationer är en del av skolsköterskors förebyggande arbete. Stickrädsla är en vanlig åkomma, upp till 10 % av befolkningen i världen uppskattas ha det. Skolsköterskor möter någon gång under sin tid, stickrädda elever. God information innan vaccinationen har visat att stickrädsla minskar. LÄS MER

 4. 4. The Basis of Reproductive Isolation Between Ecologically Divergent Host Plant Races

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emma Kärrnäs; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Insects and their host plants constitute a considerable proportion of the diversity on earth, and host shifts hence provide excellent study systems to study the process that drive diversification. In this study, I address what the mechanism to achieve assortative mating is in two host races using different host plants to increase our understanding of how reproductive isolation can arise in the face of ecological specialization. LÄS MER

 5. 5. Content - From Selling to Helping : A case study of how ICA's content marketing efforts can assist the consumers' consumption practices

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Blom; Cecilia Pettersson; Alexander Wasling; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a response to the increase in selective attention and to the changing marketing landscape, a marketing trend has emerged whereby marketers have acknowledged the importance of moving from selling to helping the consumer. This trend is called content marketing, and although it is growing in importance, there is a lack of research within the field as existing literature merely aims to explain what it is, and thus, does not create an in-depth understanding of the phenomenon in relation to the consumer. LÄS MER