Sökning: "Anna Bohlin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anna Bohlin.

 1. 1. Hur etnicitet och normbrytande funktionalitet framställs i svenskämnets läseböcker : En normkritisk studie av tolv läseböcker i grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Alopaeus; Tilda Watson Bohlin; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; identifikation; läromedel; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tolv läseböcker i svenskämnets årskurs 1–3 avseende hur normbrytande funktionalitet respektive etnicitet representeras i böckerna. Detta för att se om det finns karaktärer eller beskrivningar i läseböckerna som elever har möjlighet att identifiera sig med. LÄS MER

 2. 2. UNDERSÖKNING AV ALLAGEHUBS INTERAKTIVA MILJÖ FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK SOM INTERVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sandra Bohlin Siversson; Anna-Karin Rångeby; [2018-05-28]
  Nyckelord :Interactive environment; occupational justice; welfare technology;

  Sammanfattning : Background The welfare system is facing great challenges due to older citizens becoming a larger part of the population and society will experience difficulty in facing these challenges. Welfare technology (WT) has potential in facing these challenges as it may free resources, support persons with needs in performing daily activities and reduce costs. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En fokusgruppsstudie utifrån skolsköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Bohlin; Ann-Charlotte Borgefeldt; [2018]
  Nyckelord :neuropsyciatric disabilities; ADHD; school environments; school nurses; student healt; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; skolmiljö; skolsköterska; elevhälsa;

  Sammanfattning : Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) påverkar elevens beteende och minskar signifikant funktionella adaptiva färdigheter i vardagen. Social kommunikation och interaktionsförmåga, språk, uppmärksamhet, känslor, motorisk prestanda, lärande samt minne är exempel på områden där påverkan kan visas. LÄS MER

 4. 4. Livsberättelser om orsaker till omfattande skolfrånvaro: Elever berättar om sin skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Bohlin Swälas; Anna Grödevik; [2018]
  Nyckelord :Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell; livsberättelser; Maslows behovstrappa; omfattande skolfrånvaro; specialpedagogik;

  Sammanfattning : I en nationell kartläggning från Skolinspektionen rapporteras att ca 20 000 elever, trots den obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det är viktigt att låta elever med omfattande skolfrånvaro komma till tals i forskning. LÄS MER

 5. 5. Gemenskap i bröd och kropp : En kontextuell analys av Första Korinthierbrevet 10:17

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Anna Bohlin Christensson; [2015]
  Nyckelord :Paulus; Första Korinthierbrevet; bröd; kropp;

  Sammanfattning : In First Corinthians, Paul tries to convince his readers to stay faithful to their congregation and to work together to achieve unity and solidarity within their Christian context. In 8:1 - 11:1, he warns them of the secular temptation to participate in polytheist temples and to take part in the pagan meals there. LÄS MER