Sökning: "Anna Brander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Brander.

  1. 1. Ekologisk antropologi. Svensk ekoteologi och skapelseteologi i möte med Sallie McFague.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Anna Friheden; [2014]
    Nyckelord :ecotheology; Swedish theology; ecofeminist theology; anthropology; creation; steward; microcosm; Sallie McFague; Bo Brander; Per Larsson; Wilfrid Stinissen; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the anthropology of contemporary Swedish ecotheology and theo­logy of creation, Bo Brander, Per Larsson and Wilfrid Stinissen, in comparison with the ecofeminist theology of Sallie McFague. The Swedish theologians in this study describe man as steward, micro­cosm, priest, co-sufferer and the image of God. LÄS MER