Sökning: "Anna Brandt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Brandt.

 1. 1. Språkutveckling : språkförskolor med inriktning språkstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Brandt Nielsen; Linda Feltsen Nyman; [2020]
  Nyckelord :språkförskola; språkstörning; grav språkstörning; språkutveckling; försenad språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Barn med språkstörning har många gånger svårt att samspela med sina kamrater på förskolan. Barn hamnar lätt utanför gruppen och blir “osynliga”. Språkförskolorna utgör här en viktig roll genom att stötta dessa barn i likvälundervisning som i sociala sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Tillräknelighet för straffansvar - En komparativ studie av Sveriges och Norges tillämpning av ett tillräknelighetskrav

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Straffansvar; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om begreppet tillräknelighet och hur detta ser ut i svensk och norsk rätt. Den komparativa metoden har använts för att kunna presentera likheter och skillnader gällande kravet på tillräknelighet i svensk och norsk rätt. LÄS MER

 3. 3. La Responsabilidad Social Corporativa : Un análisis de discurso de siete artículos de El País

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Anna Brandt Flam; [2015]
  Nyckelord :Responsabilidad Social Corporativa; RSC; Análisis de discurso; discursos periodísticos; El País; España;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Föräldrainvolvering vid samtal med minderåriga : En kvalitativ studie om kuratorers syn på föräldrainvolvering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnea Olsson; Sandra Brandt; [2015]
  Nyckelord :parental involvement; adolescents; counselors; separation-individuation; identity; föräldrainvolvering; kurator; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Linnea Olsson och Sandra Brandt Title: Föräldrainvolvering vid samtal med minderåriga Supervisor: Johan Cronehed Assessor: Anna Tegunimataka The aim of this study was to examine counselors approach to parental involvement in dialouge with adolescents in the age 13-17 years old. The main questions in this study was 1) what is counselors view on parental involvement? 2) what is the counselors approach towards the adolescents maturity and ability to manage their mental illness? 3) how do counselors work in the handling of adolescents mental illness and parental involvement? We interviewed two counselors within health care, two within the youth clinic and two school counselors in Scania (Skåne), which have been randomly selected. LÄS MER

 5. 5. Det som driver dem samman : En studie om samarbeten mellan företag och politiska biståndsaktörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Brandt Flam; Jannike Sjölund; [2014]
  Nyckelord :Näringsliv; Icke-vinstdrivande aktörer; Sida; Samarbete; Partnerskap; Drivkrafter;

  Sammanfattning : Samarbeten mellan näringsliv och mindre konventionella samarbetspartners såsom olika bistånds- och frivilligorganisationer blir allt vanligare. Uppsatsens syfte är därför att undersöka vilka drivkrafter som finns hos de olika parterna för att samarbeta och samtidigt ge en övergripande bild av fenomenet genom att inkludera olika typer av samarbeten. LÄS MER