Sökning: "Anna Brandt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Brandt.

 1. 1. Sex-och samlevnadsundervisningens innehåll,upplägg och genomförande som en del avskolans socialiseringsroll : En studie från elevernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lindgren Karlsson; Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sex and relationship education; primary school; student perspective; socialization; queer theory and norms;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay that deals with students' experience of primary school sex andrelationship education. The purpose was to gain new knowledge into how students in theirfirst year of high school experienced primary school sex education about sexuality, consentand relationships in terms of both its form and content, with a hope to contribute knowledgethat may be relevant to the school's actors who from 2022 will implement new curriculumchanges. LÄS MER

 2. 2. Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ericsson Brandt; Johanna Schönberg; Anna Sundin; [2021]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Impulsköp; Inre motiv; Motivationsfaktorer; Semistrukturerad intervju; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Don't waste the waste : Om hållbar och cirkulär design och principer för att hantera spillmaterial

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable design; circular economy; circular design; left-over materials; material waste; wood waste;

  Sammanfattning : Studien som är ett forskningsprojekt men också en produktutvecklingsprocess utgår från de två forskningsfrågorna: Hur kan man genom design hantera befintligt spillmaterial? Hur kan man genom design förebygga och minska avfall?  Eftersom våra resurser på planeten börjar bli knappa måste vi bli bättre på att ta hand om de resurser vi har. Den här studien handlar om spillmaterial och utgår från befintligt sådant från möbelföretaget Blå station. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling : språkförskolor med inriktning språkstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Brandt Nielsen; Linda Feltsen Nyman; [2020]
  Nyckelord :språkförskola; språkstörning; grav språkstörning; språkutveckling; försenad språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Barn med språkstörning har många gånger svårt att samspela med sina kamrater på förskolan. Barn hamnar lätt utanför gruppen och blir “osynliga”. Språkförskolorna utgör här en viktig roll genom att stötta dessa barn i likvälundervisning som i sociala sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Tillräknelighet för straffansvar - En komparativ studie av Sveriges och Norges tillämpning av ett tillräknelighetskrav

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Straffansvar; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om begreppet tillräknelighet och hur detta ser ut i svensk och norsk rätt. Den komparativa metoden har använts för att kunna presentera likheter och skillnader gällande kravet på tillräknelighet i svensk och norsk rätt. LÄS MER