Sökning: "Anna Bro"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Anna Bro.

 1. 1. Do you even fashion, bro? : A descriptive study on millennial men and their relationship to fashion and the online environment

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sonja Holopainen; Anna Veabråten Hedén; Andreas Kraft; [2019]
  Nyckelord :Male Fashion; Fashion Online; Masculinity; Millennials;

  Sammanfattning : Background: Historically, fashion was not always gendered. After the Great Masculine Renunciation however, men relinquished their rights to excess of physical aesthetics and being ‘beautiful’. Cultural masculinity and gendered norms have since impacted male fashion and constrained the western male look to being understated and practical. LÄS MER

 2. 2. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER

 3. 3. Förskoleklass : Från social bro till en del av kunskapstrappan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Lena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förskoleklass; utbildningsreformer; skolutveckling; läsundervisning; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie bygger på empiri från 12 intervjuer fördelade på lika många förskollärare i förskoleklass, lärare i åk1 och speciallärare med yrkeserfarenhet inom läs- och skrivundervisning. Vår avsikt var att ta reda på informanternas uppfattningar om skriftspråksundervisningens innehåll och specialpedagogiskt stöd samt om genomförda och kommande reformer i förskoleklass. LÄS MER

 4. 4. Intern Kommun-ikation : En analys av Upplands-Bro Kommuns internkommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapskommunikation; Internkommunikation; Organisationskultur; Kommunikationskanaler; Formell och Informell Kommunikation;

  Sammanfattning : Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv påverkar kommunikationen i allra högsta grad. LÄS MER

 5. 5. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER