Sökning: "Anna Broberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Broberg.

 1. 1. När psykiatri möter somatik : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av vården vid samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Broberg; Lotten Hesselgård; [2019]
  Nyckelord :caring; comorbidity; nursing; psychiatric; somatic; omvårdnad; psykiatri; samsjuklighet; sjuksköterskor; somatik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då patienter med psykisk sjukdom har ökad risk att utveckla somatiska sjukdomstillstånd ökar även det somatiska omvårdnadsarbetet inom psykiatriska heldygnsvård. Detta ställer ökade krav på kunskap hos sjuksköterskor inom psykiatriska heldygnsvården att möta somatiska sjukdomstillstånd och samsjuklighet. LÄS MER

 2. 2. Subtraktionsräkning ur olika vinklar : En Learning study om förståelse för beräkningsmetoder i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mikael Broberg; Anna-Karin Charalabidou; [2018]
  Nyckelord :Learning study; variationsteori; subtraktion; algoritmräkning;

  Sammanfattning : Taluppfattning och aritmetik är ett lärandeområde i svensk skola som under lång tid varit i behov av utveckling. Resultaten i de tre senaste TIMSS-rapporterna visar att detta lärandeområde varit det som svenska elever i årskurs 4 presterar sämst inom (Skolverket, 2008; Skolverket, 2012; Skolverket, 2016). LÄS MER

 3. 3. Samverkan : mötet mellan förälder och pedagog där kommunikationssvårigheter råder

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Westergren; [2015]
  Nyckelord :Inskolning anknytning trygghet föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : This study, written in the form of an essay starts with the visualized narrative of a preschool preparatory training experience. The narrative illustrates a troubled conjunction between teacher and parent. The troubled conjunction concerns how long the preschool preparatory training should be. LÄS MER

 4. 4. Chefsaspirantprogram som ett kompetensförsörjningsverktyg. : En fallstudie inom Skellefteå kommun.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Madelene Broberg; Anna Nordbrandt; [2014]
  Nyckelord :ledarship development; developing leaders; managing development; management succession planning; Chefsaspirantutbildning; internutbildning; ledarskap; chefskap; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : I takt med den ökande globaliseringen blir det allt viktigare för organisationer att aktivt arbeta för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Det råder en brist på färdiga chefer och organisationer behöver därför se över sin interna chefsförsörjning. LÄS MER

 5. 5. Skogen som lärmiljö : En jämförelse mellan centrala förskolor och förskolor på landsbygden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Broberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER