Sökning: "Anna Bruce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bruce.

  1. 1. Delningsmetodens inverkan på mikrofiberduk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :LEA NORDSTRÖM; ANNA BRUCE; [2010]
    Nyckelord :microfiber; soil release; alkaline hydrolysis; stain reduction; easy split; dimension; absorption; weight per square meter;

    Sammanfattning : I arbetet för Vikan AB var uppgiften att undersöka två olika delningsmetoder för mikrofibrer. Vikan AB är ett företag som utvecklar och framställer textila rengöringsredskap i mikrofibrer och tror sig ha kommit på en ny delningsmetod som förhoppningsvis ger en rad fördelar mot den nuvarande metoden. LÄS MER