Sökning: "Anna Bruce"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Bruce.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Hedonic and aesthetics above all? : Användares aktivitet på Instagram och hur de påverkas av influencers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bruce; Malin Åström; [2020]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; Sociala Medier; Hedonik; Instagram; Influencer; Estetik;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines what hedonic values influence female Instagram users to interact with influencer’s Instagram content. Furthermore, we examine what hedonic needs female Instagram users might find meaningful and if those needs can lead to activity on an influencer’s Instagram account. LÄS MER

 3. 3. Delningsmetodens inverkan på mikrofiberduk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :LEA NORDSTRÖM; ANNA BRUCE; [2010]
  Nyckelord :microfiber; soil release; alkaline hydrolysis; stain reduction; easy split; dimension; absorption; weight per square meter;

  Sammanfattning : I arbetet för Vikan AB var uppgiften att undersöka två olika delningsmetoder för mikrofibrer. Vikan AB är ett företag som utvecklar och framställer textila rengöringsredskap i mikrofibrer och tror sig ha kommit på en ny delningsmetod som förhoppningsvis ger en rad fördelar mot den nuvarande metoden. LÄS MER