Sökning: "Anna Bylin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Bylin.

 1. 1. ”Vi är inte här för att mäta som man kan tycka emellanåt” : En studie om ledarskap inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Berggren; Anna Bylin; Stephanie Crona Gore; [2017]
  Nyckelord :psykosocial hälsa; NPM; ledarskap; resurs; ansvar;

  Sammanfattning : Samhällets pågående förändring och arbetsplatsens ständiga omorganisation påverkar medarbetaren på flera plan. De höga samhällskostnaderna för psykosocial ohälsa har uppmärksammats flitigt under senare år där offentligt anställda står för en stor del av sjukskrivningarna i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Barns kulturskapande : En etnografisk studie om förskolebarns interaktion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Charlotte Bylin; Anna Folvik-Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Ethnographic study; Socio-cultural Perspective; Culture-making; Interactional Strategies; Artefacts’; Preschool play; Artefakter; Fri lek i förskolan; Etnografisk studie; Sociokulturellt perspektiv; Kulturskapande; Interaktions strategier;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the research presented in this thesis is to study how interactional strategies are used by children and what these strategies mean or imply in the preschool cultural context. The theoretical point of departure in the study is the socio-cultural perspective (William Corsaro, Roger Säljö, Jim Wertsch). LÄS MER