Sökning: "Anna Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Anna Carlsson.

 1. 1. Den svenska textilbranschens väg mot en cirkulär ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Carlsson; Alva Hägerström; [2021]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; incitament; re:applikationer; samarbete; textilier; återanvändning;

  Sammanfattning : Sverige konsumerar idag som om det finns betydligt mer resurser än vad som faktiskt finns tillgängligt på vår jord och textil är den femte högsta kategorin när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Detta har politiker bland annat inom Sverige och på EU-nivå fått upp ögonen för och har tagit fram handlingsplaner för en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Minerat Fält : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares syn och förhållningssätt till perspektivkonflikten kring hedersrelaterat våld och förtryck

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Carlsson; Corson Synnöve; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; social practice; social worker intersectionality; multicultural discourse; hedersrelaterat våld och förtryck; socialt arbete; socialarbetare intersektionellt perspektiv; kulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression (HRVO) became a public and state concern in Sweden in the late 1990´s. The murders of three young girls in the name of “honor” sparked a vigorous scholarly and public debate on the causes of honor-related violence (HRV). LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa och fysisk funktionsnedsättning hos personer med Multipel Skleros : En litteraturstudie om hur personer med Multipel Skleros uppfattar att den psykiska hälsanpåverkas vid fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Johansson; Anna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Multipel Skleros; funktionsnedsättning; psykisk hälsa; depression; ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus : Fastighetsföretags inställning och strategi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Klinghammer; Anna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Individuell mätning och debitering; IMD; värme; tappvarmvatten; energi; energieffektiviseringar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mäns upplevelser av att växa upp med en missbrukande förälder : En litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Carlsson; Anna-Karin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :children of addicts; co-dependence; addiction; systems theory; parentification; barn till missbrukare; medberoende; missbruk; systemteori; föräldraroll som barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka mäns erfarenheter och upplevelser av att växa upp med en missbrukande förälder som har ett substans- eller spelmissbruk. I denna kvalitativa uppsats har fyra självbiografier analyserats genom tematisk analys. LÄS MER