Sökning: "Anna Caroline Dahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Caroline Dahlberg.

  1. 1. Samband mellan virulensgener och VTEC-infektioner : Riskklassificeringssystem för VTEC

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

    Författare :Kajsa Eriksson Röhnisch; Evelina Bygdén; Jenny Dahlberg; Isabelle Nerén; Anna Rylander; Caroline Wärn; Tiolina Östergren; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER