Sökning: "Anna Cunosson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Cunosson.

 1. 1. Tro, makt och mening : Förskollärares berättelser om inkluderande utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Cunosson; Jenny Lindberg; [2020]
  Nyckelord :diskurser; dokumentation; förskollärare; inkludering; likvärdighet; normer; specialpedagogiska perspektiv; subjektspositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en studie med ett specialpedagogiskt perspektiv om förskolan som utbildningspraktik, där förskollärares berättelser om inkluderande undervisning och dokumentation utgör vår empiri. Förskolan har genom åren gått från ett omsorgsperspektiv till ett kunskapsperspektiv och tendensen är en ökning av mätningar av förskolans kvalitet. LÄS MER

 2. 2. En förskola i förändring genom skapande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Anna Cunosson; [2007]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; förskolepedagogik; Reggio Emilia; dokumentation; jämförande studier.;

  Sammanfattning : Förskolan är i en förändringsprocess vad gäller den pedagogiska rollen och innehållet på verksamheten med fokus på estetiska processer och arbeten. I denna uppsats undersökte jag hur den estetiska verksamheten återfinns inom förskolan samt hur det geografiska avståndet mellan aktörer påverkas av detta eller om helt andra faktorer spelar in för den estetiska verksamheten i förskolan. LÄS MER