Sökning: "Anna Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Anna Dahlberg.

 1. 1. ”Jag vill ha kontroll” – Gravida förstföderskors beskrivning av kontroll inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Perez Dahlberg; Anna Ulvås; [2019-08-14]
  Nyckelord :förstföderska; förväntning; graviditet; kontroll; kontrollförlust;

  Sammanfattning : Background: Women describe being in control during pregnancy and labour as having support from their partner and the midwife, getting information, sense of control over their bodies and participation. Feelings of being invisible and non-participating lead to loss of control. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet : En kartläggning och analys av arbetsområden, framgångsfaktorer och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Dahlberg; Sofia Tillqvist; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagog; yrkesroll; förebyggande; främjande; handledning; systemteori; sa-lutogent; patogent; framgångsfaktorer; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet. Den syftar till att bidra med exempel på specialpedagogers arbetsinsatser på olika nivåer samt att identifierar hinder och framgångsfaktorer i relation till den specialpedagogiska yrkesrollen. LÄS MER

 3. 3. STAY ONBOARD. : En kvalitativ studie om arbetsplatsintroduktion på ett IT-konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Julia Dahlberg; Anna Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; recruitment; mentorship; follow-ups; work engagement.; Onboarding; organisationssocialisering; rekrytering; mentorskap; uppföljning; arbetsengagemang.;

  Sammanfattning : Onboarding is the process where new employees get to know the organization, their colleagues and what rules and conditions that characterize their new workplace. The goal of onboarding is to get employees to perform, obtain work satisfaction and to feel a commitment and a loyalty to the business. LÄS MER

 4. 4. Mot en grönare e-handel? : En studie över hur Sveriges största e-handelsplatser applicerar CSR i sin informationsarkitektur

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Antonsson; Sandra Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :CSR; e-handel; hållbar utveckling; informations-arkitektur;

  Sammanfattning : This bachelor study aims to investigate in what extent, and how, the biggest e-commerces in Sweden applies CSR (Corporate Social Responsibility) related content in the information architecture on their websites. Based on previous research and conventions, a thorough reviewing protocol has been created and used to gather data. LÄS MER

 5. 5. Tolv år av professionalisering : En kvalitativ studie av Sverigedemokraternas professionalisering av valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Dahlberg; Elsa Forslund; [2019]
  Nyckelord :Campaign poster; political communication; professionalization; Sverigedemokraterna; Election campaigns; Valaffisch; politisk kommunikation; professionalisering; Sverigedemokraterna; valkampanj;

  Sammanfattning : Valaffischer är ett gammalt traditionellt medium för politiska partier att nå ut med sin kommunikation med. Men trots de nya tillvägagångssätten att nå ut med sin kommunikation tack vare digitaliseringen, är valaffischer fortfarande ett aktuellt medium trots att de har använts under så pass lång tid. LÄS MER