Sökning: "Anna Danielsson sofia ek"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Danielsson sofia ek.

 1. 1. En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Danielsson; Sofia Ek; [2008]
  Nyckelord :observation; förskola; specialpedagog; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Under vår egen yrkesverksamma tid som förskollärare har vi inte upplevt observation som vanligt förekommande. Vi blev nyfikna på om vår upplevelse stämmer överens med verkligheten och ville ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med observation. LÄS MER

 2. 2. En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Danielsson; Sofia Ek; [2008]
  Nyckelord :observation; förskola; specialpedagog; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Under vår egen yrkesverksamma tid som förskollärare har vi inte upplevt observation som vanligt förekommande. Vi blev nyfikna på om vår upplevelse stämmer överens med verkligheten och ville ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med observation. LÄS MER