Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. "Nu tycker jag nästan det är kul att gå till skolan" : En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna Djusfeldt; Gerda Holmgren; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att inte ha en fullföljd gymnasieutbildning kan leda till negativa effekter, både för den enskilde individen samt samhället i stort. Forskning visar att elever på introduktionsprogrammen i större utsträckning gör avhopp från skolan jämfört med elever på de nationella programmen. LÄS MER