Sökning: "Anna Edin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Edin.

 1. 1. Barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras : Kvalitativ studie om fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Edin; Johanna Åreng; [2016]
  Nyckelord :Barn; Barnperspektiv; Fri lek; Fritidshem; Fritidspedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras. Intervjuer har genomförts med tre stycken fritidspedagoger och femton stycken barn på tre olika fritidshem, barnen intervjuades i mindre grupper, så kallade fokusintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser i samband med att genomgå en perkutan koronar intervention (PCI) : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Andersson; Sofia Edin; [2016]
  Nyckelord :PCI; patienters upplevelser; hälsa; omvårdnad; trygghet; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Att drabbas av sjukdom kan ses som en krävande process, en förändring i livet som kan påverka hälsan. En akut hjärtinfarkt kan vara en traumatisk upplevelse som kräver direkt vård. Perkutan koronar intervention (PCI), som allmänt kallas ballongvidgning ges för att återställa den bristande blodcirkulationen. LÄS MER

 3. 3. En ytlig nödvändig glättighet : En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Lindholm; Elin Holm; [2015]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommunikation; äldre personer;

  Sammanfattning : AbstractTitel: En ytlig nödvändig glättighet – En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Fanny Lindholm och Elin HolmHandledare: Gabor BoraExaminator: Anna EdinSyfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 40-69 år ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook, samt hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Mellan kattskit och mordhot : En kvalitativ studie om mediedrevet kring Marcus Birro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Matilda Vejlo; Elin Björkman; [2015]
  Nyckelord :Marcus Birro; Twitter; mediedrev; skandal; islam;

  Sammanfattning : Titel: Mellan kattskit och mordhot - En kvalitativ studie om mediedrevet kring MarcusBirroFörfattare: Elin Björkman och Matilda VejloHandledare: Anna EdinNyckelord: Marcus Birro, Twitter, mediedrev, skandal, islamSyftet med studien var att undersöka hur pressen har skildrat händelserna kring Marcus Birro, samt att analysera hur han själv hanterat mediedrevet på sin privata Facebooksida.Studien har sina teoretiska utgångspunkter i medielogiken, medieskandaler och försvarsteorin apologia. LÄS MER

 5. 5. När rykten blir nyheter : Lokalpressen och Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Jernberg; Annica Hallquist; [2015]
  Nyckelord :Flashback Forum; agenda setting; medie- och pressetik; ryktesspridning; medborgarjournalistik; Arbetarbladet; Gefle Dagblad;

  Sammanfattning : AbstractTitel: När rykten blir nyheter – Lokalpressen och Flashback ForumFörfattare: Anna Jernberg, Annica HallquistHandledare: Anna Edin Uppsatsen behandlar relationen mellan Flashback Forum och Gävles lokaltidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Om hur nära de jobbar varandra, medborgarjournalisternas betydelse, vem som sätter agendan och hur tidningarna jobbar med de etiska spelreglerna. LÄS MER