Sökning: "Anna Ekberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Ekberg.

 1. 1. Korridorsbarn i klassrummet? En systematisk litteraturstudie om klassrumsstrategier för adhd-elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Helander Ekberg; Anna Jadehill; [2020-09-01]
  Nyckelord :ADHD; Special Needs Students; Classroom Techniques; Classroom Management; Inclusion; Inclusive Education; Access to Education; Learning Strategies;

  Sammanfattning : Studiens syftar till att undersöka om man utifrån forskning på vad lärare gör för att underlättaför adhd-elever, kan dra slutsatser om olika klassrumsstrategiers effektivitet och användbarhet. ”Adhd-elever” används i studien som signalbeteckning för att representera elever som i klassrummet uppvisar beteenden vilka uppfattas symptomatiska för adhd, oberoende aveventuell ställd diagnos. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogen - en undervisande mångsysslare eller en skolutvecklare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Ekberg; Sabina Ahlbeck; [2020]
  Nyckelord :lärande organisation; rektors ledarskap; specialpedagogens yrkesroll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Vilken kompetens en specialpedagog har kan vara varierad - olika utbildningsbakgrunder, olika erfarenheter och olika möten med individer, grupper och organisationer formar oss som såväl yrkes-, som privatpersoner. I vår studie har vi utgått från den kompetens som vi förväntas ha enligt högskoleförordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111). LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med barn som har adhd och särskilda behov i fritidshemmet : En intervjustudie av sju pedagogers erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Ekberg; Therese Kallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur äldre och yngre elever med läs- och skrivsvårigheter upplever specifika specialpedagogiska åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ekberg; Anna Månegarm; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; demokrati; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik; upplevelse; åtgärder;

  Sammanfattning : Hur vi, som arbetar i skolan,stöttar elever som stöter på hinder i sin läs- och skrivutveckling och samtidigt får dem att känna sig inkluderade i undervisningen och i det sociala sammanhanget är en viktig fråga. Skolans arbete handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande samtidigt som eleven ska må bra och uppleva social gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan inom primärvården.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Ekberg; [2016]
  Nyckelord :Aged; aged; 80 and over; elder nurse; experiences; nursing; patients; primary health care; Erfarenheter; omvårdnad; patienter; primärvård; äldre; äldresjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan i primärvården. Bakgrund: Andelen äldre människor i Sverige ökar eftersom vi lever längre. Med stigande ålder ökar mottagligheten för sjukdom. LÄS MER