Sökning: "Anna Ekholm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anna Ekholm.

 1. 1. La Trobe Communication Questionnaire (LCQ): En utvärdering av själv- och närståendeskattning gjord av personer med och utan förvärvad hjärnskada

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Ekelund; Anna Ekholm; [2021-08-10]
  Nyckelord :samstämmighet; sammanfogad studiedesign; kognitiv-kommunikativa svårigheter; Joharis fönster; agreement; mixed method embedded design; cognitive-communicative disorders; the Johari window;

  Sammanfattning : In this study, La Trobe Communication Questionnaire (LCQ) was used to examine agreement between self- and close other rated communication by individuals with acquired brain injury (ABI). The results were compared with a control group. Qualitative interviews were conducted to examine the experiences when using LCQ. LÄS MER

 2. 2. Biosfär in progress : Vombsjösänkans väg mot biosfärområdestatus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna Ekholm; [2021]
  Nyckelord :Unesco; biosfärområde; Vombsjösänkan; samarbete; utmaningar; risker;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka Vombsjösänkans kandidatur till att bli ett biosfärområde samt att identifiera utmaningar och risker i samband med arbetsprocessen för de inblandande kommunerna. Uppsatsen inleds med en översikt över Unesco:s biosfärprogram internationellt och i en svensk kontext samt de kriterier som krävs för status som biosfärområde. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Wellton; Sofia Rabaa Ekholm; [2018-07-10]
  Nyckelord :Vårdenhetschef; ledarskap; intensivvård; omvårdnad; omvårdnadsutveckling; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Background: Management within a critical care setting is complex and the nurse managers are balancing different interests: political, economical, administrative and professional. To maintain focusing on nursing care there is a need for value-based leadership to promote nursing care and to ensure quality and development in such complex settings. LÄS MER

 4. 4. Feminism - för honom? : en studie av HeforShe-rörelsens budskap, mobiliseringsstrategi och feministiska underlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Ekholm; [2017]
  Nyckelord :buzzwords; feminism; jämlikhetsfrågan; HeforShe; maskulinitet; dominans; profeminism; mobilisering; patriarkat; kvinnors rättigheter; Mänskliga rättigheter; Human rigths; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur HeforShe, som arbetar med jämlikhetsfrågan genom att engagera alla världens män, hanterar problematiken kring mäns dominanta och förmånliga plats i samhället. Hur ser rörelsens budskap ut och hur porträtteras det för att mobilisera män? Är HeforShe feministisk? Dessa frågor undersöker jag genom en retorikanalys av HeforShe-rörelsens officiella programblad och hemsida. LÄS MER

 5. 5. The celebrity politician : budskap om feminism och identitet inom internationell politik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Ekholm; [2015]
  Nyckelord :feminism; ”HeforShe”-kampanjen; mänskliga rättigheter; human rights; ”Everyday Makers”; identitetspolitik; ”celebrity politician”; kändispolitiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : What happens when celebrities engage themselves politically and how do they handle the criticism that they do not have the essential expertis to become political representants? In my study I want to answer those questions and further analyse how the public reacts to the rhetoric of celebrity politicians. I have therefore analysed Emma Watson’s speech where she launched the UN-based ”HeforShe-campaign, a campaign Emma Watson represents. LÄS MER