Sökning: "Anna Ekstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Ekstrand.

 1. 1. Våld i konsten : En studie om hur våld gestaltats i konsten under 1900-talets sista decennier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Frostensson; [2020]
  Nyckelord :Våld; konst; feminism; postmodernism; svenska kvinnliga konstnärer; flickor i konsten; våld i nära relation; Marie-Louise Ekman; Marja Ruta; Kristina Abelli Elander; Maria Lindberg; Maria Friberg; Monica Larsen Dennis; Helene Billgren; Tuija Lindström; Charlotte Gyllenhammar; Anna-Maria Ekstrand; Annika von Hausswolff;

  Sammanfattning : This essay examines how family-related violence was depicted in art in Sweden during the 70s, 80s and 90s. A major shift in the views of violence within the family and in relationships occurs during this period, which becomes evident through a change in laws but is also visible in an ongoing social debate. LÄS MER

 2. 2. Företagsspecifik information är rätt väg att gå : En kvalitativ studie om förändringarna i revisionsberättelsen 2017 ur ett användarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Ekstrand; Anna Wernebratt; [2018]
  Nyckelord :audit; audit report; information gap; revision; revisionsberättelsen; informationsgap;

  Sammanfattning : Background: The audit report has for a long time been the subject of discussion with basis in the financial scandals that resulted in reduced confidence in the audit. Earlier changes have taken place over the years without standard setters succeeding in satisfying users' need for information. LÄS MER

 3. 3. Mäklarens användning av standardklausul i köpekontrakt. Vid försäljning av fastigheter som belastas av servitut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Ekstrand; Zeynep Eker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arvsynd och dop: En diskussion om synen på arvsynd och dop bland nutida svenskkyrkliga teologer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Borg; [2016]
  Nyckelord :ambivalens; arvsansvar; dop; Arvsynd; omformulering av arvsyndsläran; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Vilken problematik kan uppstå kring den lutherska läran om arvsynden, och vilka försök till omtolkning av arvsyndsläran har gjorts bland teologer med bakgrund i den svenskkyrkliga traditionen? Vilken konsekvens får detta för synen på dopet? Detta är frågor som behandlas i den här uppsatsen, utifrån några nutida svenska teologer som har vigningstjänst i Svenska kyrkan. Uppsatsen lyfter fram Anna Karin Hammar, Eva-Lotta Grantén, Sören Dalevi, Thomas Ekstrand och Ragnar Holte, som var och en ger olika syn på problematiken kring, samt förslag till nytolkningar av arvsynden. LÄS MER

 5. 5. Supernatural : Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Östlund; Marie Louise Öhman; [2013]
  Nyckelord :Supernatural; fans; tolkning; meningsskapande; publiker; receptionsanalys;

  Sammanfattning : Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande Nivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Marie Louise Öhman och Johanna Östlund Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand Datum: juni 2013 Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den amerikanska TV-serien Supernatural.     Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning. LÄS MER