Sökning: "Anna Elfversson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Elfversson.

 1. 1. TEAM DEVELOPMENT The influence of using a team development program on team cooperation and performance: Perspectives from team leaders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2019-02-12]
  Nyckelord :Team development; Teambuilding; Effective teams; High Performing teams; Team cognition; Integrative Model of Group Development; Group Development Questionnaire; GDQ;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study is to investigate the outcomes of an internal team development program from the perspective of team leaders in a global company based in Sweden. The focus is on how their team´s cooperation and performance developed after the program. LÄS MER

 2. 2. Self Managed Leaders. Vilken upplevelse och behållning har ledare på Volvo haft av det SML-program de gått som blivande chefer?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2016-10-26]
  Nyckelord :ledarskap; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; Self Managed Learning; SML; förståelse; kompetensutveckling; kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad deltagarna i Volvo Group´s Self Managed Learning (SML) program för blivande chefer upplever att de har lärt sig genom programmet. Lärandet genom SML-programmet belyses utifrån tre områden: innehålls- och kunskapsfrågor, lärandeprocessen samt ledarskapet och deltagarnas förberedelser för den ledarroll de idag har på Volvo Group. LÄS MER