Sökning: "Anna Ellerstrand Törnwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Ellerstrand Törnwall.

  1. 1. "Jag blir blir varm i hjärtat när jag ser ett annat barn lära ut"

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Johan Gehrisch; Anna Ellerstrand Törnwall; [2017]
    Nyckelord :Computational Thinking; Education; Preschool; Programming; Transdisciplinary learning; Technology; Datalogiskt tänkande; Programmering; Förskola; Lärande; Teknik; Transdisciplinärt lärande;

    Sammanfattning : The constant growth of technology in our world is changing the way of life all around us. We now have self-driving cars that are programmed by us to drive so we don't have to. The fact that most of us can't go a day without using something that is programmed or engineered to suit our needs is the way of life for kids nowadays. LÄS MER