Sökning: "Anna Emstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Emstrand.

  1. 1. Kan förändring av kost förbättra sjukdomen reumatoid artrit (RA)? : Vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Anna Emstrand; [2019]
    Nyckelord :Reumatoid artrit; kost; vegandiet; medelhavsdiet;

    Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som karakteriseras av ledassocierad smärta, svullnad och funktionsförlust på grund av stelhet i lederna. RA är en av de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna och drabbar cirka 0,5 % av Sveriges befolkning. LÄS MER