Sökning: "Anna Enström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Enström.

 1. 1. Cykeln tar plats : En studie om cyklisters omkörningsbeteende och utrymmesbehov i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik; KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Anna Enström; Thed Kerrén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s traffic planning, there is a lack of knowledge concerning how cyclists behave during overtakings and what space this requires. The purpose of this report is to collect information and knowledge about cyclist behavior in different traffic situations, to increase the chance of bicycle infrastructure being designed in a way that best suits the cyclists themselves. LÄS MER

 2. 2. Sagoberättandets betydelse : En kvalitativ studie om några förskollärares uppfattningar om sagoberättandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Oikarinen; Anna Enström; [2013]
  Nyckelord :Förskola; sagoberättande; sagor; berättelser; berättande;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare uttrycker att de arbetar med sagoberättande samt vilken betydelse för barns utveckling förskollärare tillskriver sagoberättande. Vi använde oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 3. 3. ”Snö! Det betyder vit som snö!” Vuxna kursdeltagares och lärares reflektioner över ett läromedel för läs- och skrivinlärning (i relation till läromedelsforskningen)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Nordström; [2012-07-09]
  Nyckelord :läromedel för alfabetisering; interaktionistisk text; kursdeltagares och lärares reflektioner;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA 133VT 2012Handledare: Ann-Marie Wahlström och Ingegerd Enström.... LÄS MER

 4. 4. Kant och papegojan : Om exemplen i Kritik av omdömeskraften

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2011]
  Nyckelord :Anthropology from a Pragmatic Point of View; Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime; Physische Geographie; Immanuel Kant; Hannah Arendt; J. M Bernstein; Rodolphe Gasché; Jean-François Lyotard; Emmanuel Chukwudi Eze; Robert Bernasconi; Eva Schaper; David Lloyd; Howard Caygill; Thomas Bernhard; Kritik av omdömeskraften; Kritik av det rena förnuftet; estetik; exempel; parergonalitet; det sköna; inbillningskraft; sensus communis; exotisk; djungel; papegoja; kolibri; paradisfågel; häst; vildhet; färg; reseberättelser; Königsberg; Sumatra; Claude-Étienne Savary; William Marsden; Georg Forster;

  Sammanfattning : This essay is an examination of the examples in Kant’s Critique of Judgement. The examples which I have focused on all converge in an idea of wildness. These examples of the beautiful are illuminated by a culture-historical perspective, where the literary and scientific travelogue genre is of great importance. LÄS MER

 5. 5. Färgen och den fysiologiska estetiken : Goethe, Novalis och Caspar David Friedrich

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2009]
  Nyckelord :Goethe; Novalis; Caspar David Friedrich; Gilles Deleuze; percept; fysiologisk estetik; färglära; haptisk syn; camera obscura; stereoskopi; Isaac Newton; prisma; polaritetsprincip;

  Sammanfattning : .... LÄS MER