Sökning: "Anna Erasmie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Erasmie.

 1. 1. Kinesiskt konsumentbeteende och svenska detaljhandelsföretag i Kina : - En studie om kinesiska konsumenters inställning till svenska produkter och varumärken, samt företagens anpassning till den kinesiska marknaden

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Säterfält; Anna Erasmie; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kinesiska marknaden har efter många år av isolering börjat öppnas upp allt mer mot omvärlden. Med inträdet i WTO har utvecklingen de senaste åren gått fort och lagar och regleringar revideras kontinuerligt av den kontrollerande regeringen. LÄS MER

 2. 2. Svenska affärsmäns upplevelser av kulturella skillnader i handel med Kina : - utgör de kulturella skillnaderna ett problem?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Säterfält; Anna Erasmie; Adela Molano; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning saknas.... LÄS MER