Sökning: "Anna Ericson och Jonas Elofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Ericson och Jonas Elofsson.

  1. 1. "Idrott suger" : en intervjuundersökning om uppfattningar om idrott och hälsa hos elever med hög frånvaro i ämnet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Anna Ericson; Jonas Elofsson; [2008]
    Nyckelord :Idrott; hälsa; motivation; ;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar elever med hög frånvaro i ämnet idrott och hälsa har om detsamma. Vi som blivande lärare i idrott och hälsa vill få en ökad kunskap om hur vi som lärare ska kunna motivera de elever som har hög frånvaro i idrott och hälsa på gymnasieskolan. LÄS MER