Sökning: "Anna Ericson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Ericson.

 1. 1. Ethnic anti discrimination work in La Paz, Bolivia : A study of the perceptions and beliefs of the employees regarding the ethnic anti discrimination work at a public university.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Ericson; Sara Widmark; [2015]
  Nyckelord :Anti discrimination work; ethnicities; performativity; organizational change; attitudes among employees; affirmative actions and implementation.;

  Sammanfattning : This thesis is based on a qualitative research made on a public university in La Paz, Bolivia. The aim was to examine the beliefs and perceptions of the employees regarding the ethnic anti discrimination work at the university. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet : En studie om förskolepedagogers föreställningar om flerspråkighet i förskolan  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Ericson; Yann Nyman; [2014]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; förutsättningar; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i förskolan och om det finns skillnader i arbetssätt och förhållningssätt beroende på var förskolan ligger i landet. Vi ville även ta reda på vilka förutsättningar flerspråkiga barn i förskolan kan ha för att tillgodose sig alla sina språk utifrån pedagogernas syn på flerspråkighet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att leva med barn med typ 1 diabetes

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Anna Ericson; Emmy Gellerstedt; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det livliga barnet eller den stillasittande eleven? : En kvalitativ undersökning om barns rörelsebehov i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Åberg; [2012]
  Nyckelord :Physical activities; learning; school and concentration ability; Rörelse; lärande; skola och koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of my empirical study is to see if and how teachers meet the students needs of physical activities in the daily work in the classroom. I also want to explore how different teachers see the connection between the concepts: physical activity and learning. LÄS MER

 5. 5. MI- metodens effekter på alkoholkonsumtion : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Ericson; Zahra Ousi; [2010]
  Nyckelord :alcohol; alcohol consumption; motivation; motivational interviewing and effect; alkohol; alkoholkonsumtion; motivation; motiverande samtal och effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt 8 liter ren alkohol per person och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 människor i Sverige av orsaker relaterade till alkohol. LÄS MER