Sökning: "Anna Felder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Felder.

 1. 1. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Changing brand perceptions: Nespresso’s efforts to be perceived as a sustainable coffee brand

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Florian Felder; Hanna Nyremo; Linda Strålman; Anna Widerberg; [2020]
  Nyckelord :Brand perception; brand image; brand vision; communication; cognitive psychology; sustainability; Nespresso.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to analyse the misalignment between brand vision and brand image. Particular emphasis is placed upon the role of customers’ perceptions when it comes to shaping the brand image. LÄS MER