Sökning: "Anna Forsling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Forsling.

 1. 1. Effekter av emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga : En experimentell studie med emotionell Stroop av svensk-engelsktalande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Forsling; Isabel Olofsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga har tidigare undersökts genom exempelvis minnesstudier och fysiologiska mätningar, med motstridiga resultat gällande hur det emotionella innehållet i de olika språken gestaltar sig. I föreliggande studie användes emotionell Stroop för att jämföra processande av emotionsord på första- respektive andraspråket (svenska och engelska) hos 40 tvåspråkiga universitetsutbildade med hög skicklighet i sitt andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Tandvårdsrädsla och attityder till tandhygienist bland patienter med kronisk parodontit- en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa

  Författare :Jonna Frykberg; Anna Forsling; [2010]
  Nyckelord :Tandvårdsrädsla; attityder; tandhygienist; parodontal sjukdom; munhälsoundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och jämföra tandvårdsrädsla och attityder till tandhygienist vid studiens start samt 3 månader efter icke kirurgisk parodontalbehandling hos patienter med kronisk parodontit samt att beskriva hur olika bakgrundsfaktorer påverkar tandvårdsrädsla och attityder till tandhygienist. Ett ytterligare syfte var att studera sambandet mellan attityder till tandhygienist och tandvårdsrädsla. LÄS MER