Sökning: "Anna Franzén"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Anna Franzén.

 1. 1. Museer och politiskt ställningstagande : en undersökning av hur museer ser på ställningstagande och vilken roll de kan spela i att främja en demokratisk och humanitär samhällsutveckling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anna Franzén Johnson; [2019]
  Nyckelord :Taking a stand; political; museums; human rights; active; actor; activist; activism; museum activism; institutional theory; democratic; humanitarian; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Taking a starting point in museum activism this thesis explores what it means for museums to take a political stand, which aims to work for a democratic and humanitarian development of society. The research has been done, by interviewing individuals in decision-making positions within the Swedish museum sector. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Fuel Assembly Bow Penalty Peaking Factors for Ringhals 3 : Based on a Cycle Specific Core Water Gap Distribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Anna Franzén; [2017]
  Nyckelord :Nuclear Fuel; Bow Penalty; Peaking Factors; Ringhals 3; Core Water Gap Distribution;

  Sammanfattning : In recent years, fuel assembly bow in Ringhals 3 has started to increase again after lower levels of bow. Normally, the fuel assemblies are straight axially. One of the consequences of fuel assembly bow is perturbed power distribution across the core, resulting in smaller margins of safety during operation. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar och engagerar yrkesarbetare i byggprojekt : Partnerings påverkan på motivation och engagemang

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Franzén; [2017]
  Nyckelord :Partnering; Motivation; Motivation hos yrkesarbetare; inre- och yttre motivation; målsättning och feedback.;

  Sammanfattning : Inom varje projektorganisation finns det olika individer som ska skapa en produkt av hög kvalitet enligt kundens krav och förväntningar. För att bedriva projekten på ett effektivt sätt med ett bra samarbete har partnering vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Money, Money, Money.... Pocketbook Voting in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Anna Rosén; Oscar Franzén; [2015]
  Nyckelord :Economic voting; Voting behavior; Income voting; Pocketbook voting; Income changes;

  Sammanfattning : Using a new dataset with objective changes in personal income between two elections we explore potential pocketbook effects on voter behavior. In contrast to previous research, our study does not rely on subjective perceptions of changes in individuals' private economic situation. LÄS MER

 5. 5. Kurvor i trä : En kartläggning av hur möbelsnickare kan tillverka en svängd detalj med hjälp av olika metoder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Anna Franzén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att tillverka kurvor i trä. En 90° kurva med en 45 mm innerradie, är tillverkad med olika metoder. Utgångspunkten är en kurva som sågats ut direkt ur ett massivt trästycke, och arbetet presenterar 14 alternativa tekniker.De tillverkade kurvorna ingår i en referenssamling som en konkret del av resultatet. LÄS MER