Sökning: "Anna Freed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Freed.

  1. 1. Matematikinspirerad utomhusmiljö i ett pedagogiskt perspektiv : barns matematiserande på en förskolegård

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Anna Freed; Karin Söderström; Katerina Voutsina; [2012]
    Nyckelord :matematik; förskola; utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : BakgrundStudien behandlar ämnet barns matematiserande i utomhusmiljö. I arbetet ligger fokus på miljöns roll för barns lärande. Vi har även beskrivit barns erfarenheter och erfarande utifrån teorin utvecklingspedagogiken. Fler centrala begrepp som teorin behandlar är även variation, metakognition och lärandets objekt. LÄS MER