Sökning: "Anna Frenzel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Frenzel.

 1. 1. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Sammanfattning : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2018]
  Nyckelord :Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Sammanfattning : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. LÄS MER