Sökning: "Anna Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Anna Friberg.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av Compassion fatigue : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Pavelsen; Hanna Frisk; [2019]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Nurse; Experiences.; Compassion fatigue; Sjuksköterskor; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans arbete ingår det att stödja och vårda patienter i olika skeden i livet. Många sjuksköterskor arbetar med patienter och närstående i svåra situationer. Compassion fatigue är något som drabbar sjuksköterskor och innebär att sjuksköterskan tar på sig sina patienters smärta och lidande. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Anna Yngvesdotter Kaldemark; Linnea Verdrengh; [2019]
  Nyckelord :daily-life; diabetes type 2; person experience; resources; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which increased in many countries and is rated as a threat to the public health. In order to be able to handle the disease and prevent severe complications or even death, the person affected with diabetes mellitus type 2 should gather knowledge about the disease and take on great responsibility for proper treatment. LÄS MER

 3. 3. Gynnsam måltidsmiljö vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hares Tamana; Anna Nieto Andree; [2019]
  Nyckelord :demens; nutrition; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Nutritional complications are common in patients with dementia. Various factors such as social, cognitive and environmental factors may influence and affect the patient ́s food intake. Problem: Unhealthy meal environment for patients with dementia affect both the nutrition and fluid intake. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer i den vårdande relationen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rana Hadrous; Anna Thalin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenhet; språkbarriärer; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Invandringen har ökat i Sverige och det har blivit allt vanligare att patienter med utländsk härkomst söker vård. Dessa patientgrupper kan ha svårigheter när de söker vård, då de inte förstår eller talar det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat ändrar livets riktning : Individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Friberg; Marita Kangestad; [2019]
  Nyckelord :dagligt liv; hjärtinfarkt; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, men i Sverige har överlevnaden ökat. För de som överlever följer en fysisk och psykisk anpassning i vardagen.Vårdtiderna på sjukhus har kortats. LÄS MER