Sökning: "Anna Fundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Fundin.

  1. 1. Göra, veta och känna : - En fokusgruppstudie i attityder till produktplacering i olika medier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Rebecka Nilsson; Anna Ohlner; Fundin Victoria; [2010]
    Nyckelord :product placement; attitudes; ABC-model; affect; behavior; cognition; produktplacering; attityder; ABC-modellen; inverkan; beteende; kognition;

    Sammanfattning : Produktplacering har växt i popularitet över åren och används i allt fler typer av medier. Det har gjorts flera studier om konsumenters attityder till produktplacering men endast ett fåtal av dem har gjort en distinktion mellan konsumenters attityder till produktplacering i olika slags medier. LÄS MER