Sökning: "Anna Gärdin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Gärdin.

 1. 1. Behov hos unga vuxna med cancer : En nätnografisk bloggstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gärdin; Anna-Sofia Hordnes; [2015]
  Nyckelord :young adults; cancer; blog; experience; needs; unga vuxna; cancer; blogg; upplevelse; behov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas unga vuxna av cancer och behöver professionell omvårdnad. De upplever sig inte få den vård de är i behov av. Alla människor har, enligt motivationsteorin, behov som är ordnade hierarkiskt, och som behöver uppfyllas för att människan ska kunna uppnå självförverkligande. LÄS MER

 2. 2. Hantering av riskfaktorer för små och medelstora företag vid IT outsourcing

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Patrik Wallin; Anna Lycksén; [2010]
  Nyckelord :IT Outsourcing; SME; riskfaktor; hantering;

  Sammanfattning : Kurs: Mälardalens Högskola, EIK024, Magisteruppsats i IT-ekonomi Författare: Anna Lycksén & Patrik Wallin, Västerås Titel: Hantering av riskfaktorer för små och medelstora företag vid IT Outsourcing Handledare: Therese Hansen Nyckelord: IT Outsourcing, SME, riskfaktor, hantering Problem: Outsourcing av affärsprocesser såsom IT har funnits länge, men fokus hartidigare varit på stora företag av ett antal olika anledningar. För det förstaville outsourcingleverantörerna vinna stora kontrakt för att uppnå stordriftsfördelarså att deras egna kostnader kunde hållas så låga som möjligt. LÄS MER