Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. A European way of reaching sustainable development : the future of emission trading

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Gjersvold; [2016]
    Nyckelord :Miljörätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER