Sökning: "Anna Grahm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Grahm.

 1. 1. Att se arbetsplatsen med andra ögon”Företagshälsovårdens stöd till småföretagare

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Grahm; Karolina Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förtroende på en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emelie Grahm; Anna Knutas; [2017]
  Nyckelord :Activity-based working; activity-based workplace; leadership; flexible workplace; coworkers; flexible office; trust; relationship; LMX.;

  Sammanfattning : One of the most common office designs is the traditional office. As the technology has developed, it has enabled a new office design to evolve, the activity-based office. The activity-based office is more flexible and the employees get greater freedom in terms of being able to decide where, when and how they want to perform their tasks. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på kursplaner, nya mål ochnationella prov för år tre : Enkätundersökning bland lärare i år ett till tre

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Grahm; Ida Strand; [2009]
  Nyckelord :Kursplaner; mål; planering; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att få en bild av inställningen hos lärare i år ett till tre angående de nya målen och de nationella proven som införts i årskurs tre. Vidare vill vi se hur lärarna menar att de använder sig av kursplanerna i sin planering och bedömning och om de anser att de förändrat sitt arbetssätt angående huruvida målen ska uppnås och hur bedömningen ska ske. LÄS MER