Sökning: "Anna Grove"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Grove.

 1. 1. Intoleransens vi och de andra i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; Anna Grove; [2018]
  Nyckelord :andrefiering; religion; utbildning; education; tolerans; intolerans; rasism; stereotyp;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker relevant litteratur och forskning om hur religionsundervisningen påverkar stereotypifiering och fördomar mot elever med religiös tillhörighet som avviker från normen. Med ett fokus på såväl elevers erfarenheter och på vilket sätt lärarens roll påverkar religionsundervisningen, så visar denna översikt att det finns ett strukturellt globalt problem. LÄS MER

 2. 2. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2018]
  Nyckelord :Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Sammanfattning : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. LÄS MER