Sökning: "Anna Hübinette"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Hübinette.

 1. 1. Psykiskt välbefinnande efter bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vendela Hansson; Anna Hübinette; [2021-02-25]
  Nyckelord :Breast cancer; survivor; psychological well-being; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och allt fleröverlever sjukdomen. Livet efter bröstcancer medför utmaningar och kan påverka detpsykiska välbefinnandet och hälsan. LÄS MER

 2. 2. Revisionsplikten : en undersökning om bilbranschens syns på revision hos deras mikroföretagskunder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jonsson; Fredrik Hübinette; [2007]
  Nyckelord :Revisionsplikten;

  Sammanfattning : It is mandatory for the countries in the European Union with company audit, still the countries can separately choose to exclude smaller companies from this rule. Most companies in the EU use this exception, Sweden is one of the few countries that does not. LÄS MER