Sökning: "Anna Hafström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Hafström.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med elever som har sammanhängande frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Hafström; Carina Halmearo; [2017]
  Nyckelord :School Nurse; Student health; Problematic school abseentism; Nursing; Elevhälsa; Ogiltig frånvaro; Skolsköterska; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler elever är helt eller delvis frånvarande utan giltiga skäl från skolans undervisning trots att det är skolplikt. Det finns många faktorer som påverkar att en elev har frånvaro, dessa kan kategoriseras till psykologiska, sociala/familjerelaterade samt pedagogiska. LÄS MER

 2. 2. Festival - mer än bara musik : En studie kring vad ideella festivaler får för betydelse i dess kommuner och hur bilden av festivaler har utvecklats i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Arnér; Joakim Karlsson; [2014]
  Nyckelord :festival; hultsfred; kandidat; rejmyre; Uppsats;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi undersökt hur ideella arrangemang av svenska festivaler går till. Vi har valt ut Hultsfredsfestivalen i Hultsfredskommun och Skogsröjet i Finspångskommun för att kunna analysera debatten kring festivaler i det lokala och nationella medianätverken samt även hur samarbetet mellan kommun och festival har utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Vem får bistånd?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Isaksson; Anna Blixt; Charlotte Hafström; [2014]
  Nyckelord :bistånd; media; CNN-effekten; dagordningsmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen nedan behandlar ämnena media och bistånd genom att undersöka det potentiella sambandet mellan medial exponering och mängden utvecklingsbistånd. Hypotesen lyder att ökad medieexponering av ett visst land är direkt korrelerat med ökat utvecklingsbistånd till samma land. LÄS MER