Sökning: "Anna Hagejärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hagejärd.

  1. 1. Skatterättsliga aspekter på incitamentsprogram i tillväxtföretag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Hagejärd; [2008]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar centrala frågeställningar som aktualiseras i samband med beskattning av incitamentsprogram i tillväxtföretag. Att integrera anställda i företagets vinstutveckling genom att erbjuda olika former av incitamentsprogram kan vara ett sätt att säkra tillväxten i ett företag. LÄS MER