Sökning: "Anna Hagsgård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Hagsgård.

 1. 1. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 2. 2. ”Vi snackar aldrig skit” – Hur socionomer hanterar den stress de upplever i sin arbetsvardag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Hagsgård; [2014]
  Nyckelord :Goffman’s theatrical metaphor; coping; care under the Care of Abusers Special Provisions Act; peer support; humor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to examine how social workers in the field of substance abuse describe their backstage coping strategies and how these are used to cope with the stress they experience in their every day work. The paper has drawn its empirical material from four semi-structured interviews with social workers that work in an institution for care under the Care of Abusers Act (Swedish). LÄS MER