Sökning: "Anna Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Anna Hallberg.

 1. 1. Development of a Product Circularity Indicator Suitable for the EPD-scheme of Construction Products : A Review of Product Circularity Indicators and their Potential Applicability in EPDs for the Construction Sector

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Hallberg; [2023]
  Nyckelord :Circular Economy; Product Circularity; Indicator; EPD; Construction Products; Green Buildings; Cirkulär Ekonomi; Produktcirkuläritet; Indikator; EPD; Byggprodukter; Hållbara Byggnader;

  Sammanfattning : A change in resource consumption patterns is crucial to avoid climate change, reduce greenhouse gas (GHG) emissions and to increase climate resilience and consequently, the idea of a circular economy (CE) has gained widespread attention. The resource intense building and construction sector has become subject to both internal and external pressure to become more circular. LÄS MER

 2. 2. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Beräkningskemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 3. 3. Avfallshantering i Stockholms skärgård : En studie i Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Hallberg; Emma Östlund; [2020]
  Nyckelord :Waste management; waste management system; archipelago; Avfallshantering; avfallssystem; skärgård;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utvärdera det befintliga avfallssystemet på de kärnöar som benämns i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS 2050) tillhörande Värmdö kommun, en skärgårdskommun öster om Stockholm. Ett hållbarhetsperspektiv ligger till grund för kartläggningen av området och innefattar aspekter som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vilket genomsyrar hela rapporten. LÄS MER

 4. 4. Laborera, kommunicera och göra matematik : En studie om hur olika läromedelsserier förhåller sig till kommunikativ matematik och laborativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :August Elebring; Anna Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Laborativt lärande; kommunikativt lärande; upplevelsebaserat lärande; göra erfarenheter; sociokulturellt lärande; interaktion; matematik;

  Sammanfattning : Den här studien har haft som syfte att undersöka två läromedelsserier i matematik ämnade för årskurs 1-6. Undersökningen fokuserade på hur dessa två läromedelsserier dels förhåller sig rådande läroplan samt hur ofta de främjar olika former av kommunikativt och laborativt lärande. LÄS MER

 5. 5. ”Att inte gamla till sig” : en kvalitativ studie om betydelsen av idrottsskola för ett hälsosamt åldrande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Anna Hallberg; Sif Atladóttir; [2018]
  Nyckelord :Education; health; healthy aging; physical activity; public health; seniors; social connections; sport school; Folkhälsa; fysisk aktivitet; hälsa; hälsosamt åldrande; idrottsskola; lärande; senior; social gemenskap;

  Sammanfattning : Inledningen beskriver Skåneidrottens projekt Senior Sport School, som bygger på de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande, det vill säga fysisk aktivitet, social gemenskap, meningsfullhet och kunskap om kostvanor. Senior Sport School är en idrottsskola som uppmuntrar seniorer till ett livslångt idrottande. LÄS MER