Sökning: "Anna Hammarberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Hammarberg.

 1. 1. En förändrad framtid : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Hammarberg; Frida Öberg; [2016]
  Nyckelord :livmoderhalscancer; upplevelser; kvinnlighet; kvinnlig identitet;

  Sammanfattning : Titel: En förändrad framtid. En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer. Bakgrund: Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Sjukdomen behandlas med kirurgi, cytostatika och strålning. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan sociala företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Hammarberg; [2011]
  Nyckelord :Sociala företag; arbetskooperativ; samverkan; nätverk; Coopmanion;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Cooperation between social enterprisesLevel: Final assignment for Bachelor Degree in Business AdministrationAuthor: Anna HammarbergSupervisor: Maria Fregidou-MalamaDate: 2012 - JanuaryAim: The aim of the study is to investigate social enterprises and the Glada Hudik-model to understand how social enterprises cooperate and how they can develop the cooperation through Social Enterprises in Co-operation (SAK). Method: I have done a qualitativeresearch study. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Helena Eriksson; Anna Hammarberg; [2008]
  Nyckelord :hälsorelaterad livskvalitet; implanterbar defibrillator; påverkande faktorer;

  Sammanfattning : Då behandling med implanterbar defibrillator (ICD) enligt forskningförlänger överlevnaden för hjärtsjuka har socialstyrelsen i sina nationellariktlinjer rekommenderat att behandling av arytmier och hjärtsvikt medICD ska prioriteras. Detta kommer att leda till att antalet patienter medICD ökar i framtiden. LÄS MER