Sökning: "Anna Hammer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Hammer.

 1. 1. Kan man mäta psykoterapeuters relationskompetens?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Stjernkvist; Anna Hammer; [2018]
  Nyckelord :Terapeutisk relation; observatörs skala; bedömning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att dels prova en ny observatörsskala, kallad TRICS, Therapist Relational and Interactional Competence Scale, för att mäta terapeuters förhållningssätt och beteende under en given terapisession och undersöka dess psykometriska egenskaper och dels undersöka bedömares subjektiva upplevelser av att använda skalan. Den psykometriska analysen baserades på tjugo videoinspelade terapisessioner som skattats av två bedömare. LÄS MER

 2. 2. Auction Houses and Contemporary Art : A Study of Outstanding Sales in 2007 and 2009

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Kalmykova; [2010]
  Nyckelord :contemporary art market; Sotheby’s; Christie’s; price estimates; over-performance;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze contemporary art market in terms of auction sales carried out bySotheby’s and Christie’s in London and New York in 2007 and 2009. The study deals withinvestigating the cases when artworks’ prices exceeded their estimates. LÄS MER